Академска мрежа

Повезујемо високошколске и научно-истраживачке институције Републике Српске.

Савремене технологије

Информационо-комуникационе технологије у функцији развоја науке и образовања.

Међународна сарадња

SARNET повезује своје кориснике са сродним институцијама и мрежама у околини као и са европским и глобалним мрежама.

Визија

Мрежа знања.