Одлуком Владе Републике Српске од 24.1.2019. године Јавна установа „Академска и истраживачка мрежа Републике Српске“ престаје са радом.
Сва права и обавезе Јавне установе „Академска и истраживачка мрежа Републике Српске“ преузима Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у складу са чланом 27. новог Закона о Републичкој управи).

Све досадашње активности и циљеви „Академска и истраживачка мрежа Републике Српске“ остају непромијењени. Рад мреже и подршка корисницима се настављају без прекида.

Сви текући послови се настављају реализовати у оквиру „Одсјека за академску и истраживачку мрежу - SARNET“ Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Од 25. маја 2018. почиње примјена GDPR (General Data Protection Regulation) регулативе Европске Уније.