ЈУ Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET је 18.12.2015. године склопила уговор, након окончања поступка јавне набавке, о набавци непрекидних извора електричног напајања (енг. uninterruptible power supply - UPS).

Набављени извори ће у наредном периоду бити постављени у чворовима кичме Академске и истраживачке мреже РС. На овај начин ће се у тим чворовима мреже обезбиједи висок квалитет електричног напајања и значајно ће се смањити број прекида (рада мреже) узрокован нестанком електричне енергије.