Павиљони 1 и 2 Студентског центра „Никола Тесла“ Бања Лука спојени у „Академску и истраживачку мрежу Републике Српске - SARNET“.

Од маја ове године корисници SARNETа су и 1. и 2. павиљон Студентског центра “Никола Тесла” у Бањој Луци.

Тиме можемо саопштити да је завршен процес спајања студентских домова у „Академску и истраживачку мрежу Републике Српске“, пошто је павиљон 3. који се налази у кругу новог кампуса већ од 2011 корисник услуга SARNETа.

Овим је омогућен приступ бази научно информационих радова, студентских веб сервиса и осталих веб садржаја „Паневропске академске мреже“ чији смо и ми члан, као и рачунарској глобалној мрежи за већи број студената бањалучког универзитета, који су током студија смјештени у домове Студентског центра „Никола Тесла“. Важно је напоменути, да је у поменутим павиљонима раније постављена локална мрежа, тако да су студенти већ од првог дана спајања на SARNET у могућности да много већим брзинама приступају интернет садржајима. Захваљујући „Академској и истраживачкој мрежи Републике Српске“, студентима се пружа могућност да убрзају студије и прошире потребна знања током студија, као и да се што боље припреме за тржиште рада, које данас захтијева ефикасно кориштење информационо-комуникационих сервиса како би се повећала продуктивност.

Као и остали корисници, Студентски центар “Никола Тесла” у Бањој Луци спојен је оптичким линковима на преносну кичму SARNETа, која се у укупној дужини од преко 700 км протеже од Бања Луке до Требиња.