У току је отворени поступак јавне набавке инфраструктурне опреме за мрежни оперативни центар. Обавјештење о набавци је објављено у Службеном гласнику БиХ број 90 од 12.11.2012. године.