Економски факултет на Палама - још један корисник услуга Академске и истраживачке мреже Републике Српске.

Економски факултет на Палама је први од факултета у том граду који је спојен на SARNET. Поред тог факутета у плану је спајање Филозофског и Правног факултета када се за то обезбиједе технички услови. Приступ паневропској академској мрежи, овој институцији, је омогућен од 19.06.2014.