Филозофски и Правни факултет - нови корисници услуга Академске и истраживачке мреже Републике Српске.

Након стицања техничких услова, 29.09.2014. обављено је спајање Филозофског и Правног факултета у Академску и истраживачку мрежу Републике Српске.
Економски факултет на Палама је први факултета у том граду који је спојен на SARNET.