Јавна установа Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET је у току 2014. године завршила све радове на успостави свог Мрежног оперативног центара (Network operations center - NOC).

Мрежни оперативни центар Академске и истраживачке мреже РС се налази у Електротехничком факултету у Бањалуци. ЈУ SARNET је изнајмљену просторију Електротехничког факултета адаптирала за потребе центра. Изведено је ново напајање и уземљење, направљен антистатички под, уграђен напредни систем климатизације и постављено је више сензора (са могућношћу аутоматског алармирања).

У Мрежном оперативном центару су постављена три комуникациона ормара у који ће се смјештати мрежна и серверска опрема. До сада је централна опрема Академске и истраживачке мреже РС била смјештена у оквиру Рачунског центра ЕТФ-а који има ограничене капацитете. Овим је ЈУ SARNET отклонила смјештајне препреке за набавку нових мрежних уређаја и сервера, а они ће омогућити бољи рад мреже и нове сервисе.