Академска мрежа Србије (АМРЕС) организује радионицу "Сигурност мреже и мрежних сервиса, Београд 2015" (Belgrade Security Workshop 2015) 18-20. марта 2015. у Београду. Радионица се одржава у оквиру GEANT3plus пројекта и укључује предаваче из више европских академских мрежа. У току радионице биће представљене најбоље праксе за заштиту мрежних сервиса. У оквиру радионице локалним учесницима ће бити демонстриране (кроз тренинг у симулираном окружењу) бројне врсте напада и технике заштите. Радионица ће пружити могућност размјене искустава о сигурности мрежа како локалних тако и других академских мрежа.

ЈУ Академска и истраживачка мрежа Републике Српске ће присуствовати овом скупу.

ЈУ SARNET препознаје значај сигурности мрежа и сервиса, и у наредном периоду ће предузимати активности у циљу њеног повећања.