ЈУ Академска и истраживачка мрежа РС расписује јавни конкурс за попуну два упражњена радна мјеста.

Текст конкурса се може преузети овдје.

Пријаве на конкурс се достављају поштом на адресу:

ЈУ Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET

78000 Бања Лука

Патре 5

Конкурс је отворен до 24. септембра 2015. године.