ЈУ Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET је 22.09.2017. године склопила уговор, након окончања поступка јавне набавке, о набавци нове комуникационе опреме.

Ова набавка је наставак набавке мрежне опреме из 2013. године. Рутери и свичеви, који су предмет ове набавке, ће се користити за планирано повећање броја корисника и проширење капацитета Академске и истраживачке мреже РС.