У Студенском центру "Никола Тесла" (павиљони 1 и 2) је завршена обнова информационе инфраструктуре уз подршку Јавне установе Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET.

У првој половини 2017. године покренуто је питање квалитетног приступа Интернету у Студентском центру "Никола Тесла" (нарочито у павиљонима 1 и 2). Дотрајала мрежна опрема и велик број нефункционалних бежичних рутера су представљали велики проблем. На захтјев ЈУ Студенски дом "Никола Тесла" Јавна установа SARNET је израдила техничко рјешење обнове информационе инфраструктуре. На основу овог рјешења Јавна установа Студенски центар "Никола Тесла" је провела конкурентски поступак за набавку и инсталацију нове опреме.